• facebook
  • Twitter Round
  • flickr

© 2019 by C-Power

Over het project

Met het project C-Power geeft het Platform voor de Samenlevingsdienst twee groepen van jongeren de kans om gedurende enkele maanden te proeven van de circulaire economie. Gedurende elk traject leren de jongeren de wondere wereld van de circulaire economie kennen, om daarna zelf hun stempel op de toekomst te kunnen drukken.

De Samenlevingsdienst is een programma dat jongeren tussen 18 en 25 jaar de kans biedt om zich een half jaar lang voltijds in te zetten voor een solidair project, aangevuld met een vormingsaanbod rond burgerschapsthema's. C-Power maakt op die manier deel uit van het vormingsaanbod en gaat met de jongeren het debat aan over duurzaamheid en circulaire economie. 

Hoewel dit project vertrekt vanuit het Platform voor de Samenlevingsdienst, blijven de deelnemers van C-Power niet beperkt tot jongeren die een Samenlevingsdienst doen. Door middel van een breed partnerschap en een samenwerking met meerdere sociale organisaties, trekken we de groep ook open naar andere jongeren. Op die manier willen we een interessante mix van jongeren bekomen, waarbij de jongeren een bijdrage kunnen leveren elk vanuit hun achtergrond en zo van elkaar kunnen leren. Jongeren kunnen zich via deze weg laten inspireren, doen kennis op en inspireren op hun beurt andere jongeren. Samen zorgen ze dus voor "C-Power" (C staat dan voor Circular én voor Citizen).


Naast een verrijking bieden aan jongeren, willen we via het project ook de sociale dimensie van circulaire economie verder onderzoeken. Meer specifiek willen we een betrokkenheid van diverse, minder evidente doelgroepen (bv. jongeren, kansarmen, nieuwkomers) op circulaire thema's creëren. Via deze weg willen we nagaan welke structurele drempels (juridisch/politiek/...) hen verhinderen om deel te zijn (als consument én als producent) van de circulaire economie. Volgende vragen vormen hierin onze leidraad: Hoe inclusief is de circulaire economie in Vlaanderen? Waarom zien we meestal blanke hoogopgeleide jonge mensen op workshops en bootcamps rond circulaire economie? Hoe kan de circulaire economie interessant zijn voor iedere burger?

 

Voor het project C-Power zijn jongeren de drijvende kracht. Vanuit hun eigen leefwereld en onder impuls en coaching van academici, circulaire pioniers en de pedagogische begeleiders van het Platform verkennen ze de vele facetten van circulaire economie en gaan ze er zelf mee aan de slag.

De uitkomst van dit project ligt dus niet vast, maar het proces kan je alvast hier meevolgen!