top of page

Traject Mechelen

Workshop 1

Tijdens de eerste workshop deden we een kennismaking met de CE.

In de voormiddag deden we dit met een inleiding in de vele reeds bestaande circulaire oplossingen voor dagelijkse problemen. Als tool gebruikten we hier het circulaire ganzenbord, ontwikkeld door onderzoekster Wendy Wuyts. Aansluitend toonden we hen foto's (bv. elektronicabelt, vervuilde stad, etc.) en vroegen naar hun associaties.

In de namiddag lieten we de jongeren linken maken tussen grondstoffen en eindproducten: wat kan je maken met wat? Op basis van deze linken leerden ze verder kennis maken met grotere en kleinere circulaire initiatieven in België.

Daarnaast zetten we hen ook zelf reeds op gang via de methodiek van 'follow the things'. De jongeren gingen in groep zitten volgens

lievelingsmaaltijd en probeerden de sociaal-ecologische impact van hun maaltijd in te schatten via de methodiek. 

Workshop 2

Tijdens workshop 2 namen we de tijd om ons onder te dompelen in de CE via praktijkvoorbeelden en eigen concreet werk. 

Zo gingen we op bezoek bij kringloopwinkel Ecoso, verpakkingsvrije winkel Kabas, de Klusbib en makersspace Ko-Lab. 

In de namiddag maakten we CE beeldend via het herbestemmen en upcyclen van textieloverschotten. Dit deden we met textieloverschotten van Ecoso en onder begeleiding van Flora Blommaert, een textiel- en creatieve duizendpoot die geen stofje verloren laat gaan. 

Workshop 3

 

Op basis van de feedback van het vorige traject in Leuven, lasten we een extra workshop in om tot een beter begrip van CE te komen.

We startten de dag met de documentaire The True Cost, gevolgd door een nabespreking. Dit resulteerde in een mooi debat over zaken als rechtvaardigheid, kansen en van welke wereld de jongeren dromen. 

In de namiddag maakten we een synthese van de vorige workshops, d.m.v. een PPT-presentatie die nog eens samenvatte wat CE inhoudt, aangevuld met verwijzingen naar de vorige workshop (bezoeken, foto's, opdrachten... die we behandelden). 
Daarna gingen we samen met !Drops opnieuw op zoek naar een eigen idee/oplossing om uit te werken. Dit deden we via het schema van de technische cyclus van CE. Na een toepassing op een simpel voorwerp (bv. koffiebeker) lieten we hen terugdenken aan hun bezoek bij de kringwinkel en a.d.h.v. het schema definiëren welke 'problemen'/uitdagingen er volgens hen nog zijn bij de kringwinkel. Op die manier werkten ze rond een concrete praktijkvraag die ze zelf detecteerden op basis van hun praktijkbezoeken. Via een 4-op-een-rij-spel met ideeën probeerden ze sneller dan hun partner tot 4 constructieve oplossingen/ideeën te komen voor hun probleem.

Vijfdaagse

 

Tijdens de vijfdaagse van C-Power dompelden de jongeren zich gedurende 1 week onder in een eigen project.

Ze werkten verder op de reeds ontwikkelde ideeën en praktijkvragen en probeerden per groep een idee uit te werken tot prototype.

Om het denk- en maakproces te stimuleren, werd extra materiaal aangeboden (o.a. films en boeken) en werden ondersteunende workshops gegeven (o.a. over het opstellen van een Business Model Canvas en een kennismaking met het concept van de user journey).

Het proces werd begeleid door procesbegeleiders van !Drops en door jongerenbegeleiders van het Platform voor de Samenlevingsdienst. 


Enkele fijne resultaten die hier uit voortkwamen:

- een aanzet voor een pedagogisch lespakket rond ecologie en CE voor leerkrachten in het basisonderwijs

- "Hype de Kringwinkel": een communicatie- en marketingstrategie om de lokale kringloopwinkels te promoten bij een nog breder publiek (via promoties/influencers/invloedrijke filmpjes/...)

- een opleidingsaanbod voor (1) medewerkers en (2) klanten van kringloopwinkel om van upcycling en herbestemming van textiel-overschotten bij kringloopwinkels een logische keuze te maken

We sloten de vijfdaagse af met een gedeeld toonmoment, waarbij de jongeren van traject Leuven en traject Mechelen hun projecten aan elkaar en aan de buitenwereld voorstelden. 

TIP: Het pedagogisch materiaal dat gebruikt of ontwikkeld werd voor de workshops, staat telkens cursief.
Wanneer iets cursief staat, betekent dit dat je dit kan terugvinden onder "C-WATT" >> "Pedagogisch materiaal".
Daar kan je het materiaal vrij raadplegen en downloaden om zelf aan de slag te gaan!

bottom of page